Tasarımlarımızın korunması BastirBi’ Türk Patent tarafından tescilli bir markadır ve yayınlanan tasarımlarımız, Creative Commons BY-NC-ND firmasını kullanarak tescil edilmektedir. Türkiye’de yeni çıkan Sınai mülkiyet kanunu ile kopyalanan tescilli ve tescilsiz tasarımlar hakkında açık ve net bir şekilde tasarım sahibi haklar tanımıştır. Tasarımlarımızı kullanan, kopyalayan kişiler, sayfalar hakkında maddi ve Sınai Mülkiyet kanunun bizlere tanıdığı haklar doğrultusunda avukatlarımız tarafından suç duyurusunda bulunulmaktadır. Maruz kalacağınız bu davalar ile maddi, manevi tazminat ödemekle yükümlü kalabilirsiniz. Sınai Mülkiyet Kanunun 6769 sy Kanunun 58.maddesine göre; Tasarım sahibi, kendi tasarımına kıyasla ayırt edici niteliğe sahip olmayan tasarımlara karşı bu Kanundan doğan haklarını kullanabilir. Tasarım sahibinin haklarını düzenleyen 59.maddeye göre; Tasarımdan doğan haklar münhasıran tasarım sahibine aittir. Üçüncü kişiler, tasarım sahibinin izni olmadan koruma kapsamındaki yada korumasız tasarım veya tasarımın uygulandığı ürünü üretemez,piyasaya sunamaz, satamaz, ithal edemez, ticari amaçlı kullanamaz veya bu amaçlarla elde bulunduramaz ya da bu tasarım veya tasarımın uygulandığı ürünle ilgili sözleşme yapmak için öneride bulunamaz. Tasarımlarımızın kopyalanması, çalınması halinde Avukatlarımız kişiler ve sayfalar hakkında İzmir Savcılığı aracılığı ile suç duyurusunda bulunmaktadır. Sayfamızdan kopyalamaya ayıracağınız vakit ile yeni tasarımlar yapmanızı kendi tasarımlarınız ile ön plana çıkmanızı önermekteyiz, her tasarım için saatler ve emekler harcanız (Kul hakkı en önemli haklardandır.). Uyarıda bulunduğumuzda lütfen tasarımlarımızı sayfanızdan mağanızdan kaldırmanızı rica ediyoruz. Aksi taktirde maddi, manvi tazminatın yanı sıra avukatlık ücretleri ile karşı karşıya kalmanızı istemeyiz.