Hizmet Sözleşmesi

Hizmet Sözleşmesi
Madde 1 – Sözleşme Tarafları
1.1 Bastırbi web sitesi, Whatsapp ve instagram profilinden sipariş verirken elektronik olarak onay veren “müşteri” arasındadır. Unvanı: Bastirbi – (Vergi muafiyeti kapsamında)
Adresi: İzmir Gaziemir
İnternet Sitesi: www.bastirbi.com
E-posta : bilgi@bastirbi.com
Tel. No: 05412351009

Madde 2 – Konu
2.1 İşbu sözleşmenin konusu; bastirbi.com internet sitesi üzerinden sipariş verecek müşteri ile  karşılıklı yükümlülükleri.

Madde 3 – Sorumluluklar
3.1 Kullanıcılar müşteri olabilmek için kendi belirledikleri şifre üye olabilir. Müşteri sipariş formunda belirtilen bilgileri doldurmak, hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları onaylayarak, gizlilik politikasına uygun davranacağını taahhüt ederek üyelik işlemini gerçekleştirebilir. Üyelik işlemlerinin tamamlanması hizmet sözleşmesi kullanım koşulları ve gizlilik sözleşmesi ve bu sözleşme eklerinde yer alan belgelerde belirtilen hak ve yükümlülüklerin kabul edildiği anlamına gelir.
3.2 Üyeliği dondurulan, üyeliği yasaklanan kullanıcının başka bir kullanıcı hesabı ile üye olması yasaktır.
3.3 Bastirbi, herhangi bir gerekçe göstermeden, bildirimsiz ve tazminatsız üyeliğe son verme ve dondurma hakkına sahiptir. Üyeliğin dondurulması veya sona erdirilmesi durumunda Bastirbi’dan herhangi bir ad altında tazminat ve gider talebinde bulunulamaz.

Madde 4 – Hak ve Yükümlülükler
4.1 Müşteri’nin Hak ve Yükümlülükleri:
4.1.1 Müşteri Bastirbi.com üzerinden ve hakkında gerçekleştireceği her türlü işlem ve eylemde iş bu sözleşme koşullarına, kanuna, ahlaka ve adaba, temel ve ticari dürüstlük ilkelerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.
4.1.2 Bastirbi, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde Müşteri’nin kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabilir.
4.1.3 Müşteri üye olurken veya sipariş verirken kullandığı kullanıcı adı, şifre, ödeme bilgilerinin doğruluğunu kabul ve taahhüt eder. Bu bilgilerin doğru olmasından ve 3. şahıslarla paylaşılmasından Müşteri bizzat kendisi sorumludur. Bilgilerin doğruluğu ve 3. şahıslarla paylaşılan bilgiler konusunda yaşanacak sorun ve zararlardan Müşteri sorumludur.
4.1.4 Müşteri çalışma yükle bölümünden göndereceği sipariş dosyalarını tasarım ölçü ve kurallarına göre göndermekle yükümlüdür. Yardım Merkezi’nde bulunan tasarım ölçü ve kuralları dışında gönderilen dosyalarda oluşacak olan zararlardan müşterinin kendisi sorumludur.
4.1.5 Müşteri yaptırdığı kişisel şablonlarda yaptığı değişiklik nedeni ile oluşacak zararlardan kendisi sorumludur.
4.1.6 Müşteri işlerini gönderirken Kredi kartı, Havale, EFT ve Paypal Ödeme kanalları ile ödeme yapabilmekte olup, işin baskıya girmesi için ödemenin eksiksiz olarak yapılması gerekmektedir. Gönderdiği sipariş gurubunda yer alan bütün ürünlerin ödemesini tek seferde yapmakla yükümlüdür. Aksi halde yapılan eksik ödeme gruptaki bir kısım işlerin basılmasına yeterli olsa dahi iş baskıya alınmayacaktır.
4.1.7 Müşteri siparişi baskıya alındıktan sonra iptal edemez, değişiklik isteyemez, geri ödeme talep edemez. Müşteri iptal talebi işlemini sadece “Siparişiniz Alındı” konumundayken gerçekleştirebilir. Müşteri siparişini iptal koşullarına uygun gerçekleştirdikten sonra geri talep edebilir. Geri talep edilen ücret 15 gün içerisinde ödenmenin yapıldığı yol ile (havale, eft, kredi kartı vb.) geri ödeme yapılacaktır.
4.1.8 Müşteri, siparişine ait görselde iyileştirme talep ettiği takdirde, e-posta ya da SMS ile yapılan bildirimleri takip etmekle yükümlüdür. 24 saat süre ile geri dönüş yapılmadığı takdirde sipariş, yapılan düzenleme ile işleme alınır ve taahhüt edilen sürede gönderim yapılması için gereken çalışma yapılır.
4.1.9 Bastirbi, üretmiş olduğu ürünlerin hatasız üretiminden sorumludur. Hatalı bir ürün olduğu taktirde, ürünleri iade talep edebilir ve hatanın tespiti durumunda tekrar işleme alarak olması gerektiği şekilde gönderimini sağlayabilir.
4.2 Bastirbi’nin Hak ve Yükümlülükleri
4.2.1 Bastirbi, site üzerinden gönderilen dosyaları ödemesi tam olarak yapıldıktan sonra her ürünün açıklamasında yer alan baskı seçeneklerindeki fire oranları ve teslim tarihi dahilinde basıp göndermekle yükümlüdür.
4.2.2 Bastirbi, Gizlilik sözleşmesine uymakla yükümlüdür.

Madde 5 – Hizmet Bedeli
5.1 Bastirbi.com üyeliği için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.
5.2 Müşteri seçtiği ürün ve özelliklerine göre değişen baskı ve sabit kargo bedeli ödemektedir.

Madde 6 – Kampanya ve Fiyatlar
6.1 Bastirbi.com’da devam eden kampanyaların süresi Bastirbi tarafından belirlenir ve bitiş ve başlangıç tarihi saklıdır.
6.2 Bastirbi, fiyat listesinde bulunan teslim sürelerinde ve fiyatlarda değişiklik yapabilir. Değişiklik tarihi saklıdır.
6.3 Fiyat listesinde görülen fiyatlara KDV dahil değildir.
6.4 Tasarım Yaptır seçeneği ile sunulan grafik tasarım hizmeti, sadece kişiye özel tasarımlar için geçerli olup tasarım ajansı hizmeti kapsamamaktadır.

Madde 7 – Sözleşme Değişiklikleri
7.1 Bastirbi, iş bu sözleşmeyi tek taraflı olarak uygun göreceği bir zamanda değiştirebilir. Bu değişiklik Bastirbi.com’dan veya üyelerin email adreslerine bildirilecektir.

Madde 8 – Mücbir Sebepler
Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Bastirbi işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya gerçekleştiremesi durumunda herhangi bir ad ve şartla tazminat talep edilemeyecektir.
Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır.

Madde 9 – Mücbir Sebepler
9.1 Müşteri’nin göndermiş olduğu sipariş grafiker tarafından askıya alınıp bilgi istendiğinde gönderilecek bilgiyi kontrol etmek müşterinin sorumluluğundadır. Müşterinin geri bildirim yapmadığı taktirde yaşanacak olan gecikmeden Bastirbi sorumlu değildir.

9.2 Bastirbi tarafından hazırlanan taslaklar müşteriye sunulur müşteri tasarıma onay verir ise ödeme sonrası baskıya alınır. Onay ve ödeme sonrası herhangi bir değişiklik yapılamaz.

Madde 10 – Geri İade
10.1 Kişiye özel basılan ürünlerin geri iadesi yapılmamaktadır. Üretimden kaynaklanan problem tespit edilmesi halinde, ürün aynı tasarım ile tekrar üretilir ve hatasız olarak gönderimi sağlanır. Acil ve Tarihe yetişmedi sebebleri ile iade kesinlikle yapılamaz.

Madde 11 – Hükümler
11.1 İşbu sözleşme taraflar yukarıda bulunan yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır, yukarıda bulunan yükümlülükler yerine getirilmediği taktirde karar mercii İzmir mahkeme ve icra daireleridir.

Müşteri memnuniyeti

Bastirbi, Müşteri memnuniyeti kapsamında müşterilerini mağdur etmeden tüm sorunları çözmekten yanadır. Tüm konularda iyi niyetimizle sizlere yardımcı olmaktan sorunlarınızı çözmekten memnuniyet duyarız.